НАСЛОВНА / О НАМА

О НАМА

Основни принципи

Свако људско биће има право на живот од зачећа до тренутка природне смрти. Ово право произилази из принципа урођеног достојанства свих људских бића.

Породица је фундаментална јединица друштва и има право на заштиту државе и друштва.

Деца имају право да знају ко су им родитељи и право на њихово старање.

Родитељи имају прече право, обавезу и одговорност да своју децу васпитавају и образују у складу са својим уверењима.

Свако има право да слободно испољава своја религиозна уверења, како приватно, тако и јавно.

Ово су фундаментална људска права без којих сва остала људска права губе свој смисао. Ипак, иако су ова права потврђена у већини међународних докумената о људским правима (Универзална декларација УН о људским правима, Повеља фундаменталних права Европске уније, Европска друштвена повеља, Конвенција о правима детета итд) и у домаћем законодавству сведоци смо да се она све више негирају у међународном и националним законодавствима ради промоције „нових људских права“. У ова правно неутемељена „људска права“ убрајамо „право на абортус“, „право на еутаназију“, „право на истополне бракове/заједнице“, „сексуална права“ итд.

Иако ова права нису утемељена ни у једном међународном документу, наставља се неумитно са њиховом промоцијом политичким средствима, у мас-медијима и у систему образовања Србије. Последица промоције ових непостојећих “права” је постепено укидање основних људских права.

Центар за заштиту породице посвећује свој рад одбрани фундаменталних људских права и права родитеља, деце и породице у складу са природним законом, као и активностима против даље промоције нехуманих и антипородичних „нових људских права“.

 

Чиме се бавимо

Вредности и права

Природна породица; људски живот и достојанство; слобода вероисповести; право, обавеза и одговорност родитеља да одлучују о образовању и васпитању своје деце – вредности и права које Центар за заштиту породице промовише и штити

Пројекти

Центар за заштиту породице организује предавања, трибине, скупове, петиције и истраживања , објављује редовне и ванредне публикације и анализе и покреће друштвене акције са циљем подизања свести о значају природне породице и фундаменталних људских права и унапређењу положаја породице у друштву.

Сарадња

Центар успоставља сарадњу и партнерства са домаћим и страним организацијама посвећеним одбрани породице, права родитеља, живота, слободе вероисповести и борби против демографске зиме.

 

Основне вредности

ЖИВОТ

Право на живот је фундаментално људско право, без кога ни једно друго право не може постојати. Центар брани свачије право на живот, од момента зачећа до тренутка природне смрти. Радикалне антихуманистичке идеологије промовишу непостојећа “права” која директно крше ово основно право, као што су право на абортус, право на еутаназију, проширивање ових права на еутаназију новорођенчади и мале деце, експеримената са ембрионима, клонирање итд. Злоупотреба понекад тешких животних ситуација, као што су непланиране трудноће или болесници у терминалној фази болести за оправдањем “права на самоодлучивање” су за нас апсолутно неприхватљиви. Чврсто стојимо у одбрани права на живот сваког људског бића, сматрајући да не постоји живот који није вредан живљења.

ПОРОДИЦА

Породица је фундаментална јединица друштва и има право на заштиту државе и друштва. Природна породица је заједница мушкарце и жене, њихових предака и потомака, најважнија средина за духовни, морални, културни, образовни и интелектални развој појединца и друштва у целини. Породица је најважнији кохезиони фактор друштва; стабилност брака и породице је најзначајнији елемент у стварању позитивних и врлинских ставова појединца. Покушаји редефинисања брака и породице од стране радикалних сексуалних активности, изједначавање вредности истополних заједница и природне породице и изједначавања приватних сексуалних афинитета и институције породице је огроман антипородични и антицивилизацијски корак уназад. Центар за заштиту породице зато промовише природну породицу и породичне вредности, борећи се против агенде радикалних сексуалних активиста.

СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ

Слобода вероисповести се не може ограничити на слободно приватно испољавање личних религиозних уверења. Према међународном праву, свако има право да у јавности слободно изности своја религиозна уверења, да се према њима управља, да у њиховом духу васпитава своју децу и да аргументима утемељеним у учењу сопствене вероисповести допринесе развоју међуљудских односа и друштва у целини. Демократско друштво мора да буде лаичко, у смислу да гарантује политичку неутралност свим верским конфесијама, али не и секуларистичко, у смислу да потискује религиозне ставове из политичке дебате. Такође, слобода вероисповеести подразумева да свако има право да, у складу са својим уверењима поступа по својој савести без страха од казне, као што је случај са приговором савести.

ПРАВО РОДИТЕЉА ДА ОДЛУЧУЈУ О ВАСПИТАЊУ СВОЈЕ ДЕЦЕ

Право родитеља да одлучују о образовању и васпитању своје деце је фундаментално људско право. Родитељи уживају ово право било директно, у окриљу свог дома и своје породице, било кроз систем обавезног образовања који мора бит под контролом родитеља. Неприхватљиво је наметање нових наставних садржаја без информисаног пристанка родитеља. Такође, родитељи имају прече право да своју децу заштите од оних школских садржаја који су у супротности са њиховим уверењима.